Z analizy wynika, że najlepszym rozwiązaniem – wobec możliwości wyeliminowania lub osłabienia zagrożeń – jest odważna strategia firmy agresywna, której celem jest szybkie zdobycie klientów

2019-11-26

Klarowna misja i wizja firmy oraz odpowiednio przygotowana strategia sprawią, że kierunek rozwoju przedsiębiorstwa będzie spójny zarówno dla środowiska wewnętrznego, jak i otoczenia. Tak skonstruowane wyobrażenie firmy działa zarówno na emocje, jak i motywację pracowników, którzy wiedzą, w jakim kierunku powinny zmierzać ich działania i jaki przyjąć charakter. Z analizy wynika, że najlepszym rozwiązaniem – wobec możliwości wyeliminowania lub osłabienia zagrożeń – jest odważna strategia firmy agresywna, której celem jest szybkie zdobycie klientów. W świetle powyższych uwag, strategię działu HR można określić, jako: Sztukę budowania unikalnych zasobów i kluczowych kompetencji zapewniających odmienność firmy na rynku (G. Strategia powinna być oparta na wizji i misji firmy, aby w zmieniających się okolicznościach wiedzieć, jaki kierunek działań obrać. Strategia jest to szereg podejmowanych działań, zmierzających do osiągnięcia pożądanych celów, jakie zostały określone w misji i wizji przedsiębiorstwa. Opracowanie strategii działu HR rozpatrzmy na przykładzie jednego z elementów strategii hipotetycznej firmy zajmującej się telefonią komórkową. Jasno sprecyzowana misja i wizja firmy korzystnie wpływa nie tylko na sposób, w jaki jest postrzegane przedsiębiorstwo, ale również na jakość zarządzania. Odpowiednio przygotowana strategia powinna charakteryzować się ciągłością i dynamiką, ponieważ jest to nieprzerwany i niekończący się proces, który zmienia się w zależności od warunków otoczenia. Zatem wizja firmy to obraz przyszłości, jaki tworzą uczestnicy organizacji. Misja firmy jest ściśle związana z określeniem celu istnienia przedsiębiorstwa. Terminy misji i wizji firmy często używane są zamiennie, co jest dużym błędem. Misja i wizja firmy uzupełniają się wzajemnie, stanowiąc całość, na której opiera się kultura organizacyjna przedsiębiorstwa. Wizja firmy to nic innego jak wyobrażenie przyszłości przedsiębiorstwa, to czym ma się charakteryzować i jak funkcjonować. Definiowanie pojęcia strategii firmy ewoluowało od lat pięćdziesiątych. Wizja, misja i strategia to trzy bardzo ważne elementy rozwoju przedsiębiorstwa, które są ściśle ze sobą powiązane. Pracownicy znający misję i wizję firmy lepiej potrafią zidentyfikować się z założeniami i celami, jakie ona obrała, a tym samym lepiej realizować powierzone im zadania. Aktualnie misja firmy skupia się również na tym, komu służy przedsiębiorstwo, od czego zależy jej sukces oraz jaki wkład wnosi do społeczeństwa. Wizja firmy nawiązuje do przyszłości, ale należy pamiętać o tym, jaki jest stan obecny i ściśle nawiązywać do tego, co jest tu i teraz.