Asfalt Na Zimno

Kładzenie mieszanek asfaltowych na zimno jest zdecydowanie prostsze i najczęściej nie wymaga żadnych skomplikowanych narzędzi, takich na przykład, jak rozściełacze asfaltu czy układarki mas bitumicznych. Po prostu asfalt na zimno jest używany do prac prowadzonych w nieco mniejszym zakresie, głównie do naprawy uszkodzonych nawierzchni jezdni, chodników, parkingów, czy budowy podjazdów. Wytwórnie mas bitumicznych zazwyczaj konfekcjonują asfaltowe mieszanki do stosowania na zimno w wygodne w użyciu 25-kilogramowe worki. Masę bitumiczną wysypuje się w miejscu naprawy na oczyszczoną dziurę, po czym wystarczy ją równomiernie rozprowadzić zwykłymi grabiami lub łopatą i mocno ubić; czasem wystarczy do tego nawet jakiś ręczny ubijak. Po ubiciu asfaltu naprawiany fragment jest natychmiast gotowy do użytku.

Wykorzystuje się je tam, gdzie obciążenie ruchem jest małe lub średnie. Tradycyjne technologie naprawy nawierzchni wymagają zaangażowania dużej ilości sprzętu i ludzi, niezbyt dobrze sprawdzają się więc przy niewielkich uszkodzeniach. Jest to spowodowane zarówno długim czasem, na jaki trzeba wyłączyć drogę, ulicę lub chodnik z użytkowania, jak i sporymi kosztami takiej inwestycji. O wiele lepsze i szybsze rezultaty można jednak osiągnąć, korzystając z technologii układania asfaltu na zimno.

Masa bitumiczna sprawi, że z łatwością wypełnisz dziury w podjeździe przy swoim domu lub wypełnisz przestrzenie wokół krawężników. Masa została wykonana z ziaren kruszywa, otoczonego lepiszczem, które precyzyjnie wypełnia ubytki w nawierzchni. Prezentujemy produkty wysokiej jakości, dzięki którym można samodzielnie wykonać wypełnienie ubytków na drodze.

Częste wykorzystywanie asfaltu na zimno wynika z prostoty jego stosowania. Nie wymaga on używania skomplikowanych narzędzi ani wcześniejszej obróbki surowca. Po jego odpowiednim ubiciu naprawa jest zakończona, a droga gotowa do dalszego użytkowania. Przy naprawach w warunkach zimowych (w temperaturach poniżej 0°C).

Mieszankę podczas przechowywania należy chronić przed ogniem, promieniowaniem cieplnym i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Przed aplikacją asfaltu powinien być on przechowywany przez co najmniej 24 h w temperaturze od 15°C do 25°C w celu zapewnienia lepszej urabialności. Mieszanka Asfaltu drogowego RR marki Izohan powstała na bazie mieszaniny asfaltów, kruszyw naturalnych i rozpuszczalników organicznych. Asfalt w worku może być używany na zimno i nie wymaga podgrzania przed rozpoczęciem pracy. Mieszanka jest przeznaczona do przeprowadzania napraw nawierzchni na drogach publicznych, terenie posesji prywatnej czy osiedla zamkniętego.