JR Valuation – rzeczoznawca majątkowy Gdańsk

 
 
Wyceną nieruchomości zajmują się profesjonalni rzeczoznawcy majątkowi zrzeszeni w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Do wykonywania zawodu niezbędne są określone umiejętności, zdanie egzaminu, a także przestrzeganie etyki zawodowej. Wycena nieruchomości zależna jest od wielu czynników. Najczęściej wykonuje się ją w oparciu o metodę porównawczą, ale dostępne są także metody korekty średnich cen i analiza statystyczna rynku. Zakłada się wówczas, że zbliżone do wycenianej, ale inne nieruchomości dostępne na rynku mogą mieć potencjalnie podobną wartość. Metoda polega na porównaniu co najmniej 3 podobnych nieruchomości np. działek w konkretnej okolicy i oszacowanie wartości docelowej nieruchomości na podstawie pozostałych. 
Wycena nieruchomości Gdańsk
JR VALUATION Robert Jażdżewski
ul. Karola Kurpińskiego 19/19
80 – 169 Gdańsk
NIP: 957-061-45-19
REGON: 220391556
Tel.: (+48) 660 388 760
e-mail: wycena@jrvaluation.pl